15 april 2022

Training ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’

Er is een film gemaakt over het leven van ervaringsdeskundige Henk van Dijk van LFB Wolvega.
Deze film is onderdeel van de training ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan’.
Bij de training gaan studenten en professionals na het zien van de film met ervaringsdeskundigen in gesprek.

Over eigen regie, zelfredzaamheid, empowerment, inclusie en burgerschap.
Op donderdag 14 april werd deze training als product overgedragen aan de STERKplaatsen van de LFB. Van iedere STERKplaats was een ervaringsdeskundige en coach aanwezig.
Ook van landelijk bureau LFB waren ervaringsdeskundigen en coaches als duo’s aanwezig. Het is de bedoeling dat zij leren de training aan anderen te geven.
Harro en Agnes gaven de training. Zij hebben ook meegewerkt aan het ontwikkelen van deze training.

Film bekijken en reacties

Het was een leerzame en leuke bijeenkomst. We hebben de film van Henk gezien.
In de film vertelt Henk over hoe hij vroeger in een zorginstelling woonde. En hoe hij zich zelf heeft ontwikkeld en nu zelfstandig woont en werkt.

Op de film kwamen veel reacties van de collega’s, bijvoorbeeld:

  • “Na het zien van jouw film Henk, heb ik hoop dat het met mij ook wel goed komt.”
  • “Het laat zien wat ik ook voel: laat het me op mijn manier doen, dan lukt het altijd.”
  • “Dank voor deze boodschap Henk. Er is doorzettingsvermogen en durf nodig om je zo te ontwikkelen.”
  • “Je hebt dus wel iemand om je heen nodig die naar je luistert, anders lukt het nog niet.”
  • “Ik vind het een indrukwekkende film, alle emoties kwamen wel voorbij.”
  • “Ik vind het een film van hoop. Het is moeilijk om te zien dat er – ook nu – best een ontmoedigingsbeleid is binnen zorginstellingen. Henk laat zien dat je moet blijven geloven in jezelf en voor jezelf opkomen. Heel knap van Henk.”

De film deed precies wat de bedoeling is van dit project: mensen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan.
Henk van Dijk was zelf aanwezig en gaf ook weer antwoord op de dingen die werden gezegd.

Praatposters
Na de lunch gingen de deelnemers in groepjes uiteen om met elkaar aan praatposters te werken.
De praatposters nodigden uit om te praten over zelfredzaamheid, empowerment, eigen regie, inclusie en burgerschap.
Je kon op de poster antwoord geven op allerlei vraag.
Daar is het de bedoeling dat iemand van de groep een presentatie geeft over de bevindingen.

Koffer met trainingsspullen
Aan het einde van deze trainingsdag werd een rolkoffer overhandigd aan de STERKplaatsen met alle informatie voor het geven van deze training aan studenten en professionals. Maar ook aan cliëntenraden en bijvoorbeeld bij themacafés.

Ook meedoen aan een training?
Ga dan naar de project pagina ‘Laat mij mijn eigen gang maar gaan‘. Hier vind je alle informatie over de training.