Wat doet een klachtenfunctionaris?

Bij iedere zorginstelling moet er iemand zijn die je helpt als je een
klacht hebt.
Dat kan de cliëntenvertrouwenspersoon zijn.
Het kan ook een klachtenfunctionaris zijn.
De klachtenfunctionaris wordt ook wel klachtenbemiddelaar
genoemd.

De klachtenfunctionaris luistert naar je verhaal.
Zij kan informatie geven over de klachtenregeling.
Zij kan ook helpen in het gesprek met je begeleider of met de
manager.
Zij luistert naar jou en naar degene over wie je klaagt.
De klachtenfunctionaris is onpartijdig.
Zij staat aan niemands kant.
Zij kijkt naar jouw belang en naar de belangen van de zorginstelling.
Zij probeert een oplossing te zoeken die iedereen goed vindt.