ANBI gegevens vereniging LFB

ANBI gegevens
Vereniging LFB is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voor de ANBI status is vereniging LFB verplicht de onderstaande gegevens te publiceren.

Officiële naam: Landelijke Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk
Fiscaal nummer (RSIN): 81668228
KVK nummer: 40483102
Postadres: Postbus 8228, 3503 RE Utrecht
Bezoekadres: Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Doelstelling
Het behartigen van belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
Het bevorderen van de emancipatie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking.

Samenstelling bestuur:
E.J.S (Ellis) Jongerius, directeur bestuurder

Samenstelling Raad van Toezicht
Inge van Dijk (B-lid voorzitter)
Dirk Verstegen (B-lid)
Klaasjan Smit (A-lid)
Michiel Slob (A-lid)

Beloningsbeleid:
Vereniging LFB hanteert de cao Sociaal Werk.
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie.
De A-leden ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij (in eigen tijd) aanwezig zijn.