Nieuws september 2018

Geen categorie

Politieke Ontbijt in Den Haag

Andries Lever ging met Eelco Hosman, Michiel Zeeuw, Conny Kooijman en Sandra Overbeek naar het Politiek Ontbijt in Den Haag. Er werden veel ervaringsverhalen uit de praktijk gedeeld op deze bijeenkomst. Andries mocht samen met Karolien Pouwels van Sien een presentatie geven aan de tweede Kamerleden. Over de nieuwe Kieswet en zelfstandig kunnen stemmen.

lees verder

LFB Landelijk

Toegankelijkheid in vervoer blijft grote zorg

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer lijken ten koste te gaan van de toegankelijkheid. Ieder(in) roept de Tweede Kamer in een brief op om hier iets aan te doen.

lees verder

Geen categorie

Nieuw! – Brochure ‘Wet zorg en dwang’ eenvoudig verteld

De brochure ‘Wet zorg en dwang’ is verschenen. In deze brochure staat in eenvoudige taal wat de Wet zorg en dwang (Wzd) betekent. De brochure is gemaakt door de LFB en KansPlus, voor het programma Ik doe mee – Samen Sterk voor Kwaliteit. 

lees verder

LFB Landelijk

Gehandicapte werknemer is verstrikt geraakt in ‘wildgroei’ aan dienstverbanden

Mensen met een arbeidsbeperking zijn sinds het sluiten van de sociale werkplaatsen in 2015 terechtgekomen in een ‘wildgroei’ aan onzekere dienstverbanden. Dit blijkt uit onderzoek. Ondernemingslobby VNO-NCW en de SP willen dat de sociale werkplaatsen weer open gaan.

lees verder

Geen categorie

Zelfstandig stemmen voor iedereen

Op 6 september zijn Conny Kooijman en Eelco Hosman vanuit de LFB naar een ronde-tafelgesprek in Den Haag geweest. Het ging over toegankelijk stemmen voor iedereen. De LFB, KansPlus, Sien en Ieder(in) hebben hier samen een pamflet over gemaakt. Dit pamflet hebben zij daar overhandigd.

lees verder

Geen categorie

Kom naar de SamenSterkdag bij jou in de buurt!

Van eind september tot half november 2018 organiseren cliëntenorganisaties LFB, KansPlus, Ieder(in) en LSR vijf regionale SamenSterkdagen. Voor mensen met een beperking, hun familie en vrienden, zorgprofessionals en begeleiders. Vanuit de campagne ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’.

lees verder

LFB Landelijk

Kabinet schrapt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon gaat helemaal van tafel.
Het kabinet komt zelf tot de conclusie dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is.
Ook speelt mee dat er totaal geen maatschappelijk draagvlak voor is.

lees verder

LFB Landelijk

Baankans mensen met beperking afgenomen sinds invoering participatiewet

De baankans voor mensen die voor de invoering van de participatiewet nog op de wachtlijst voor een plek bij een sociale werkplek stonden, is afgenomen sinds de wet in werking is getreden. Voor de invoering van de wet kreeg de helft van de mensen op de wachtlijst nog een werkplek. Sinds de wet heeft slechts 30 procent van deze groep een baan gevonden, blijkt uit een tussenrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

lees verder

LFB Landelijk

Hoe kies jij de zorg en ondersteuning die bij je past?

Dát is de belangrijke vraag waar ons onderzoek over gaat. Ben je op zoek naar informatie om de zorg en ondersteuning te vinden die bij je past? Zoek je informatie die je kan helpen om daarin een goede keuze te maken? Of heb je dat al eens gedaan en was dat na 1 januari 2015? Dan is de vragenlijst die wij gemaakt hebben voor jou bedoeld! Klik hier voor de vragenlijst.

lees verder

LFB Landelijk

Hé jij! Wat vind jij eigenlijk belangrijk?

Je bent jong en je wilt meedoen. Net als ieder ander leuk wonen, een opleiding volgen, een baan vinden, uitgaan, sporten, op vakantie gaan. Hoe zorg je ervoor dat je beperking je daarbij niet in de weg zit? Wat heb jij nodig om een zelfstandig leven op te bouwen? Kom op 14 november naar het jongerendebat van Ieder(in).

lees verder

LFB Goes

Handen af van het minimumloon

De beschaving van een land kun je aflezen aan de manier waarop wordt omgegaan met kwetsbare groepen, zoals mensen met een arbeidsbeperking. Maar de huidige regering laat mensen met een arbeidsbeperking in de kou staan.

lees verder